Rozdzielność majątkowa to pojęcie, które dotyczy każdej osoby znajdującej się w związku małżeńskim. Osoby będące w takich związkach mogą mieć styczność z rozdzielnością lub wspólnością majątkową. Jeśli nie podejmowało się w tym zakresie żadnych kroków, w małżeństwie obowiązuje wspólność, natomiast w dowolnym momencie można wystąpić o rozdzielność majątkową. Jak to jednak zrobić?

Rozdzielność i wspólność majątkowa – kilka słów wstępu

Elementami składowymi wspólności majątkowej są m.in.: wszystkie przedmioty, które zostały nabyte przez współmałżonków w trakcie trwania małżeństwa, dochody małżonków czy też wszelkie wynagrodzenia za pracę. Jeśli komuś to nie pasuje, może się zdecydować na wspomnianą wyżej rozdzielność majątkową. Warto to dokładnie przedyskutować z adwokatem, aby nie popełnić w tym zakresie żadnego błędu. W takiej sytuacji mówi się o majątku należącym do żony oraz majątku należącym do męża.

Rozdzielność majątkowa – czym tak naprawdę jest?

Rozdzielność majątkowa to coraz bardziej rozpowszechnione zjawisko w polskich małżeństwach. Całość opiera się na tym, że małżonkowie nie dysponują majątkiem wspólnych na zasadach właściwych dla wspólności majątkowej. Każdy z małżonków ma pełnię praw do przedmiotów, które zostały przez nich nabyte przed ślubem, jak i po zawarciu związku małżeńskiego. Tym samym nie ma żadnych przeszkód, aby swobodnie zarządzać:

  • swoimi dochodami,
  • swoim wynagrodzeniem za pracę.

Oczywiście rozdzielność majątkowa nie oznacza od razu tego, że współmałżonkowie nie mogą być współwłaścicielami jakiegoś przedmiotu lub też mają się wzajemnie przestać o siebie martwić w kwestii finansowej. Nie dochodzi wtedy przecież do sytuacji, w której jeden z małżonków pobiera od drugiego czynsz za mieszkanie w domu należącym do majątku osobistego żony lub męża.

Rozdzielność majątkowa – jak to wygląda w praktyce? Przydatne informacje

Warto zastanowić się nad tym, jak w praktyce prezentuje się omawiana w artykule rozdzielność majątkowa? Jeśli małżonkowie nabędą wspólnie mieszkanie lub samochód, oznacza to, że są ich współwłaścicielami. Rozdzielność majątkowa jest jak najbardziej wskazana, gdy jeden z małżonków dysponuje wiedzą na temat tego, iż drugi ma jakieś długi. Dzięki temu nie będzie za nie odpowiadać swoim majątkiem, pod warunkiem, że wierzyciele wiedzieli wcześniej o obowiązującej w małżeństwie rozdzielności majątkowej, dlatego wypadałoby o to zadbać. Informacje o rozdzielności majątkowej powinny się pojawić m.in. w umowach zawieranych przez małżonków, jak i wpisie do CEIDG. Rozdzielność majątkowa może zostać zapoczątkowana na kilka różnych sposobów, a konkretniej:

  • poprzez umowę majątkową zawieraną pomiędzy małżonkami w formie aktu notarialnego (intercyza),
  • na mocy orzeczenia sądu.

Każdy ze współmałżonków podejmuje w tym zakresie indywidualną decyzję, najlepiej w oparciu o rozmowy z doświadczonymi prawnikami, którzy zajmują się sprawami małżeńskimi (majątkowymi). Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona już po zawarciu małżeństwa, ale też jeszcze przed jego zawarciem (początek będzie miał miejsce wtedy, gdy para będzie już w związku małżeńskim). Ustanowienie rozdzielności majątkowej wiąże się z pewnymi kosztami. Zwykle trzeba na to przygotować kilkaset złotych. Jeśli robi to notariusz, można zachować całkowity spokój, ponieważ zajmie się on przygotowaniem odpowiedniego aktu notarialnego od A do Z. Na podstawie orzeczenia sądu może też dojść do ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Może on też zadecydować o tzw. przymusowej rozdzielności majątkowej, np. na skutek prowadzenia odrębnych gospodarstw domowych czy też uzależnień.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelaria Sprawy Rodzinne – mecenas Lucyna Szabelska

Dodaj komentarz